Politica de confidențialitate

Adresa website-ului: www.terramont.ro

Această politică de confidențialitate se aplică între utilizatorii acestui website și S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , deținătorul acestui website. Protecția datelor tale este extrem de importantă pentru noi. Această politică de confiențialitate se aplică privitor la toate datele furnizate de tine sau colectate de noi în urma folosirii acestui website.

Alături de această politică de confidențialitate recomandăm consultarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, care pot fi găsite aici.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate.

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.  – administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public.

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

 1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.  si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

 • Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.  deruleaza tranzactii , reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;
 • Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.;
 • Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.;
 • Angajatii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. ;
 • Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.;
 • Vizitatori ai ste-ului S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.;

 

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale(comenzi), reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si membrilor familiilor acestora(daca este cazul) in vederea prestarii serviciilor comerciale, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016;

Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai acestuia (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”).

2.1. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.2 Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea Si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informatiilor despre pachetul turistic achizitionat sau a urmatoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale (comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.5. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, segmentarea clientilor; reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau servicile contractate de catre persoana vizata.

2.1.6 In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:

marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de catre client direct in contextul relatiei contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Societatii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii interesante pentru client. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. va aduce in atentia clientului oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate ale fiecarui turist in parte, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.7. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. le genereaza pe baza acestora, respectiv: date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor comerciale si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societatii.

2.1.8.Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , parteneri contractuali/ imputerniciti ai S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale.

2.1.9.Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor comerciale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.10. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE sau in afara UE. In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca in viitor S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile in afara UE, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afisata(actualizata) pe siteul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. la prezenta sectiune.

2.1.11. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.12. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.13. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne transmiteti solicitarea printr-un e-mail catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in acest sens, la urmatoarea adresa: office@terramont.ro

2.1.14. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum si membrii familiilor acestora(daca este cazul).

2.2. Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client Persoana Juridica (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. .

2.3 Relatia S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. .

In masura in care oricare partener contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizand in acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind Protectia datelor cu caracter personal

2.3.1. S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.

2.3.1.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. de catre partenerul contractual al acesteia, daca e cazul (denumiti in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.

2.3.1.3. Temeiurile si scopurile pentru care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal

2.3.1.3.1. Indeplinirea obligatiilor legale ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in contextul derularii relatiilor contractuale: gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; asigurarea securitatii in incintele S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. ; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru ideplinirea scopurilor anterior mentionate, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe intersul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.3.1.3.2. Incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatiei contractuale;

2.3.1.3.3. Indeplinirea intereselor legitime ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , in contextul desfasurarii obiectului de activitate si pentru gestionarea reclamatiilor.

2.3.1.4. Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in vederea incheierii si executarii contractului incheiat (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon), precum si date pe care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. le genereaza pe baza acestora, respectiv: informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. (daca este cazul).

2.3.1.5. Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, institutii/autoritati publice locale / centrale, imputernicitilor (entitati care asista S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.

2.3.1.6. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. pe durata executarii contractului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, Societatea poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

2.3.1.7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In prezent, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE.

2.3.1.8. Drepturile dumneavoastra in contextul activitatilor de prelucrare

Dumneavoastra beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

2.3.1.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va puteti adresa S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si ne puteti transmite solicitarea printr-un e-mail catre Societate in acest sens, la urmatoarea adresa e-mail: office@terramont.ro

2.4. Relatia S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. – angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.

In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. .

2.4.1. S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:

 1. in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane; gestionarea beneficiilor acordate in concordanta cu atributiilor din fisa postului.
 2. in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputatiei si integritatii candidatilor, in vederea conformarii cu regulile prudentiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale; audit intern; asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor/colaboratorilorS.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

c.in vederea indeplinirii intereselor legitime aleS.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L., pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul Societatii;

 1. in temeiul consimtamantului exprimat de catre angajatul/colaboratorul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , pentru urmatorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselorS.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. inainte ca aceastea sa fie facute disponibile pe piata.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. ni le furnizeaza in mod direct.

2.4.3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

2.4.5. Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior, in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, cerintele din materia arhivarii.

2.4.6. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE cat si in afara UE

2.4.7. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiaza angajatii in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie, in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre Directia Resurse Umane;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si
 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa Responsabilului privind protectia datelor prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@terramont.ro

2.5.Relatia S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. – candidati care doresc sa ocupe posturi in cadrul Societatii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. .

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca / de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. apartin vizitatorilor paginii de internet, indiferent daca au sau nu calitatea de client, care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sau persoanelor care transmit datele de CV sau participa la interviuri organizate de Societate, „persoane vizate”.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. .

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , partenerii contractuali ai S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , imputerniciti ai S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sau prin transmiterea unui e-mail catre Societate, la urmatoarea adresa de e-mail: office@terramont.ro

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: office@terramont.ro

 1. Politica privind fișierele de tip cookie a TERRAMONT poate fi accesata aici.
 1.  Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. si, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor. Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor desemnat la S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , care poate fi contactat la adresa contact: office@terramont.ro

Este posibil ca angajatii S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. a incheiat relatii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Va informam ca S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. SRL utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi.

Societatea utilizeaza in relatia cu dvs. o singura adresa postala(email) pentru expedierea oricarei corespondente, in legatura cu toate produsele/serviciile contractate. S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. va transmite corespondenta la ultima adresa postala indicata.

Partenerii contractuali ai S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si / sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii. Mai multe informatii sunt disponibile aici.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente organizate de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. , cu sediul social în CLUJ-NAPOCA, str. DONATH, nr. 34-36, ap.1, jud.Cluj,  CUI: 44353861 în calitate de proprietar al website-ului www.terramont.ro și administrator al paginii de facebook www.facebook.com/TerraMont

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa din C.I. , în cazul în care ne-ați comunicat- o, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, profilul Facebook, seriea și nr. C.I., în cazul în care ne-ați comunicat, data nașterii, inaltime,greutate, poze,video(comentarii la poze video), rezultate;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/formular la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

 • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
 • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Oferirea de servicii tursitice precum: servicii de cazare, servicii de masă, servicii de programe outdoor și de agrement, servicii educație non-formală, servicii de organizare evenimente, semnare formular de înscriere.
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L..
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L..

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. (inclusiv obligația legală a S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Datele vor fi păstrate pe o perioada de 1 an de data semnarii acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau perioada minima legală pentru anumite date necesare intocmirii actelor, iar ulterior vor fi sterse si distruse prin program specific cele in format electronic, iar cele în format fizic vor fi distruse cu aparatura necesara distrugerii, potrivit legii. Nu vor fi păstrate alte date în afara celor obligatorii decât dacă legea prevede acest lucru. Datele nu se vor externaliza, nu se vor divulga unor terte persoane, cu excepția acelor situații în care divulgarea către colaboratorii subscrisei este necesara in scopul organizării în condiții optime și de siguranta a turelor turistice / montane / sportive/ calarie și nu se va permite accesul la ele decât persoanelor autorizate.

Lista partenerilor noștri cuprinzând societățile către care pot fi transferate date cu caracter personal o găsiți aici: (link)
                                        

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pecare le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

 

Responsabil prelucrare date cu caracter personal: George Mihai Petrisor.

Pentru exercitarea oricarui drept ne puteti contacta la adresa de mai sus sau prin e-mail la contact@terramont.ro .

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimetare ne puteti contacta la adresa de email: office@terramont.ro