Termeni și condiții

Toți clienții și participanții la programele oferite de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L, trebuie să citească atent și să înteleagă urmatoarele aspecte menționate mai jos și să fie de acord cu toate condițiile impuse de societate, pentru ca să poată să participe la orice eveniment, drumeție montană sau orice altă formă de activitate organizată în cadrul societății S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.

Cursurile și activitățile organizate sub egida TERRAMONT sunt organizate în numele companiei S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L de către personal calificat pentru activitatea condusă (ghid montan, instructor sportiv, etc).

Beneficiarii activităților organizate de către S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L se angajează să acopere toate cheltuielile legate de organizarea curs/tură/ghidaj așa cum le-au fost comunicate înainte de înscriere.

Asumarea responsabilă a riscurilor în activitățile în natură.

Participarea la drumeții montane, cursuri, ture de grup, expediții, explorarea florei și faunei sălbatice, călărie sau orice altă formă de tură sau eveniment de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L  presupune și implicarea anumitor riscuri și pericole.

Sporturile în natură, fie de agrement fie de performanță precum și activitățile conexe se desfășoară într-un mediu substanțial diferit de cel urban atât în ce privește confortul cât și securitatea.

Practicarea acestor activități (alpinism, escaladă, schi-alpinism, schi de tură, maratoane montane, speologie, orientare turistică, drumeție la mică și mare altitudine, etc) implică asumarea individuală a unor riscuri în deplină cunoștință de cauză și în mod voluntar.

Instructorii, ghizii, monitorii, organizatorii (voluntari sau remunerati) care conduc astfel de activități nu sunt o asigurare împotriva tuturor acestor riscuri sau pericole. Rolul acestora (dincolo de cel de a ghida/instrui/organiza) este acela de a gestiona într-o manieră optimizată incertitudinea ce decurge din desfășurarea acestor activități într-un spațiu potențial periculos. În acest rol aceștia (ghizi/monitori/instructori/organizatorii) iau zilnic o multitudine de decizii bazate pe competența, experiența și situația dată, decizii care au rolul de a oferi un cadru de siguranță însă nu de a garanta securitatea.

Fiecare practicant al activităților sportive sau de agrement în natură trebuie sa fie conștient de acest aspect și să și-l asume atunci cand recurge la serviciile acestui tip de personal (ghizi/monitori/instructori/organizatori) fie voluntari sau remunerați. Fiecare participant are obligația să semnaleze direct și nemijlocit organizatorilor/ghizilor/instructorilor celor mai apropiați orice activitate pe care o consideră peste abilitățile sale sau care îi provoacă discomfort fie psihologic fie fizic.

În consecință rolul conducătorului de program (ghizi/monitori/instructori/organizatori) este de a asigura, în măsura posibilului și previzibilului, ca în teren programul prevăzut este realizabil în condiții rezonabile de securitate. Acest lucru implică faptul că programul propus este în mod constant susceptibil de a fi modificat sau anulat în funcție de circumstanțele din teren care au efect asupra condițiilor de securitate ale grupului. Din acest punct de vedere conducătorul de program este factor de decizie final, fără însă a implica prin aceasta garanția securității. Participantul la un astfel de program trebuie la rândul său să aibă constiința acceptarii responsabile a riscului.

Aceste riscuri includ, dar nu se limitează la:

 • Călătorii pe teren montan, râuri și păduri
 • Călătorii cu mașina, autobuzul, microbuzul, mașini de teren sau orice alte mijloace de transport
 • Accidente sau înbolnăviri în regiuni izolate, cu sau fără facilitați medicale și/sau fără posibilitate de evacuare contra cost
 • Accidente cauzate de forțe ale naturii
 • Modificări ale itinerariului datorate unor cauze independente de voința societății S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L
 • Anulări sau schimbari de program, ale turelor sau drumețiilor datorate unor circumstanțe independente de voința societății.

Luând în considerare cele menționate mai sus și participând la plata pentru dreptul de participare la astfel de ture sau alte servicii și activități organizate de compania mai sus menționată, îmi asum, prin prezenta, deplină răspundere pentru acțiunile intreprinse, pentru cauzele, datoriile, procesele, cererile sau reclamațiile de orice natură, acum prezente sau care ar putea rezulta pe viitor din cauza sau în legatură cu excursia sau participarea la activități organizate pentru mine de compania menționată mai sus.

Am citit acest document, care reprezintă o asumare a riscului și o garanție pentru mine și moștenitorii mei, pentru administratori, executori și toți membrii familiei, inclusiv pentru orice minori care mă însoțesc. Prin prezenta sunt de acord și accept toate riscurile aferente, pericolele si condițiile stipulate. De asemenea, sunt de acord cu toate condițiile expuse mai sus, precum și cu plata unor costuri suplimentare care ar putea rezulta pe parcurs.

Limitele responsabilitatii

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L, oferă pentru programele sale: transport, cazare si alte servicii puse la dispoziție de diverși prestatori de servicii, precum și serviciul de ghid montan profesionist, oferit de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L, de patronii ei, sau angajați, contractori și furnizori de mijloace de transport și/sau orice alte servicii de transport aferente. Prin urmare, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L, este exonerat de orice răspundere cu privire la accidentări, pierderi sau daune personale care ar putea rezulta în legatură cu serviciile de transport aerian, maritime, terestre sau în legătura cu orice alte mijloace de transport care sunt independente de controlul lui. Operarea oricărui vehicul sau mijloc de transport utilizat pentru această excursie este responsabilitatea deplină a companiilor sau indivizilor care prestează aceste servicii pentru pasageri. Acești prestatori de servicii (persoane fizice sau juridice) răspund conform legislației în vigoare pe teritoriul Romaniei, responsabilitățile pentru orice fel de adversități fiind consemnate local.

Firmele de transport colaboratoare sunt licențiate pentru transport grupuri de persoane, conform legislației în vigoare pe teritoriul Romaniei, dispunand de asigurări de bagaje si asigurări de accidente pentru bunurile și persoanele transportate.

De asemenea, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L, precum și managerii acesteia, angajații, colaboratorii și asociații ei, nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru eventualele accidentări, pierderi ori daune personale datorate circumstanțelor, vremii, incendiilor, acțiunilor guvernamentale sau a altor autorități, precum nici în caz de război, greve, acțiuni teroriste, furturi, epidemii, situații de carantină, incidente periculoase în spațiul aerian, maritim sau terestru, sau pentru orice alte acțiuni sau incidente care depăsesc puterea de control a societății.

Societatea își rezervă dreptul de a opera modificări rezonabile pe itinerarii (inclusiv înlocuirea unor unități de cazare cu altele), atunci cand aceasta se impune, pentru a asigura confortul optim și bunăstarea participanților la excursie.

Cotația de pret este întocmită conform numărului de participanți, a duratei turei, a locației turei, dar și conform ratei curente de schimb valutar și poate fi modificată dacă rata valutară oscilează cu mai mult de 20%.

Declaraţia pe propria răspundere a fiecarui participant la activitatile S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE URMĂTOARELE:

 • Am solicitat S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. permisiunea de a participa la activitățile desfășurate de către aceasta. În acest scop mi s‐a făcut cunoscut că aceste activități implică efort fizic și alte riscuri, cunoscute sau nu, putând exista accidentări și răniri ale subsemnatului sau ale celorlalți participanți. Folosirea echipamentului de siguranță/protecție și asumarea unei minime discipline diminuează considerabil aceste riscuri, existând totuși posibilitatea unor răniri.
 • Îmi asum conștient și de bună voie aceste riscuri, cunoscute sau nu, chiar dacă derivă din neglijența altor persoane, asumându‐mi întreaga responsabilitate pentru participarea mea la sportul sau activitățile desfășurate de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L..
 • Sunt pe deplin conștient de posibilitatea de a mă accidenta sau răni, inclusiv și nu numai prin: cădere, lovire, atac de cord, zgârieturi, tăieturi, folosirea deficitară sau improprie a echipamentului, de către subsemnatul sau orice alt participant care nu respectă regulile de siguranță. Există de asemenea posibilitatea de rănire mai gravă sau chiar deces.
 • Sunt de acord să desfășor această activitate potrivit regulilor care mi‐au fost explicate și prezentate și voi urma indicațiile date de oficialii Asociației. Dacă observ orice detaliu care îmi amenință siguranța mea sau a celorlalți participanți la activitate, o voi aduce la cunoștință celui mai apropriat oficial, cât se poate de repede.
 • Înțeleg faptul că activitățile desfășurate implică efort psihic și fizic, astfel declar pe proprie răspundere ca am o condiție fizică și psihică bună, știu că nu sufăr de afecțiuni care m‐ar împiedica să practic aceste activități.
 • Înțeleg că dacă nu folosesc echipamentul de siguranță și protecție așa cum am fost instruit sau îl folosesc în mod defectuos, pot suferi răniri grave sau chiar decesul. Înțeleg că este exclusiv responsabilitatea mea să folosesc echipamentul de protecție și siguranță.
 • Sunt de acord să folosesc echipamentul încredințat într‐o manieră care să nu provoace răniri sau accidentări mie sau celorlalți participanți la aceste activități. Orice rănire a vreunui participant sau a oricărei altă persoană prezentă, datorată nerespectării regulilor de utilizare a echipamentului de protecție/siguranță, va fi imputată exclusiv participantului vinovat de nerespectarea acestor reguli și a prezentei declarații.
 • Îmi dau acordul pentru folosirea pozelor,  înregistrărilor video, numelor, comentariilor, rezultatelor,  etc. în scopuri promoționale și/sau publicitare.
 • Am luat la cunoștință, am înțeles și sunt de acord să respect toate regulile și procedurile de siguranță, semnând pentru luarea la cunoștință a prezentei declarații.
 • Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, sau a medicamentelor.
 • Subsemnatul, acceptând să practic aceste activități, accept să‐mi asum toate riscurile ce pot apărea.
 • Sunt de acord ca în cazul în care aduc stricăciuni echipamentului pus la dispoziție, voi plăti despăgubiri.
 • Subsemnatul, declar conștient că sunt de acord că dacă eu sau cel pentru care răspund este rănit în timpul practicării acestor activități, să exonerez și să scutesc S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. și întregul personal, furnizorii de echipamente, colaboratorii asociației, sponsorii, etc., de orice pretenție de despăgubire, reclamație, proces de urmărire pe cale judecătorească, plângere, cheltuială (incluzând cheltuielile de judecată), punându‐i la adăpost de răspundere pentru orice defecțiune apărută în legătură cu producția, selecția, livrarea, depozitarea, vânzarea, posesia sau din folosirea echipamentului specific Asociației TerraMont Adventure. Pe această cale eliberez S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. de orice revendicare și obligație de orice fel și înțeleg că această eliberare va fi respectată și de rudele, moștenitorii sau reprezentanții subsemnatului.
 • Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că nu am locuit / vizitata zone în care se aflau persoane  suferinde din cauza infecției cu noul coronavirus (COVID-19) și că nu mă aflu în izolare la domiciliu sau carantină.
 • Certific S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. că am cel puțin 18 ani și dacă am vârsta mai mică de 18 ani, am discutat deja termenii si condițiile prezentului contract cu părinții/tutorii mei și, de asemenea, părinții/tutorii, după ce l‐au citit și acceptat, au consimțit sub semnătură *.
 • Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de
  conținutul regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l‐am înțeles, mi l‐am însușit și semnez de bună voie și fără nicio constrângere din partea nimănui. Acest document se aplică pentru orice activitate organizată de către , la care particip în prezent.

Condiții de plată

Plățile se fac prin transfer bancar, direct în contul C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L sau direct la caserie.

Detalii despre anularea programului

Orice anulare de tură/program, se face prin trimiterea unui e-mail sau telefonic, iar anularea este valabilă doar după ce primiți un răspuns.

Pentru anularea unui program se percep urmatoarele comisione:

 • cu mai puțin de 7 zile înainte de începerea turei – 50% de persoana din valoarea programului
 • cu mai puțin de 6 zile înainte de începerea turei – 100% de persoana din valoarea programului

Suma de bani plătită de client către S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. pentru un anumit eveniment, se va înapoia doar dacă evenimentul respectiv va fi amânat sau anulat de către organizator din diferite motive.

În caz de anulare a unei ture, S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. nu este răspunzătoare de eventualele cheltuieli suplimentare făcute de dumnevoastră pentru desfășurarea în bune condițîi a programului. De exemplu: cumpărare de echipament, rezervări la hoteluri/pensiuni, cumpărare bilele avion/tren.

Vă recomandăm să aveți încheiată o asigurare de anulare de călătorie (tip storno) astfel încât, dacă din diverse motive nu mai puteți participa la program (îmbolnavire, etc), să puteți cere firmei de asigurări înapoi avansul plătit.

S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.  își rezervă dreptul de a refuza prestarea de servicii către terțe persoane sau companii, fără a motiva refuzul.

Toate cele menționate mai sus constituie parte integrantă a unui contract, care va fi semnat de ambele părți înainte de a începe călătoria.

Prețul include

Servicile principale oferite de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. sunt de ghidaj turistic / montan specializat și organizare de evenimente, iar servicile de cazare, transport, închiriere de echipamente vor fi oferite doar în cazul în care sunt strict necesare.

La fiecare program/tură montană/drumeție este specificat ce este și nu este inclus în preț.

Cazare

Majoritatea nopților incluse în program/tură montană/drumeție vor fi în cabane montane, sau pensiuni. Calitatea cazării va fi diferită de la un loc de cazare la altul, dar fiecare persoană va avea un pat curat în care să doarmă. În unele cazuri se recomandă folosirea unui sac de dormit ușor, sau a unui cearceaf de protecție. Unde va fi cazul va fi menționat. Deasemenea, nu în toate locațiile unde se va înopta este posibilă cazarea în camere separate pentru bărbați și femei,dar dacă vor fi cereri speciale înainte de efectuarea programului vom încerca să le soluționăm în mod favorabil. În unele cabane toaleta și sursa de apă pot fi în cabană, sau în afară ei la o distanță de maxim 50 metri. Deasemenea, veți fi informat înainte de începerea turei despre aceste lucruri.

Bagaje

Transportul bagajelor de la o locație la altă nu este inclus în prețul programelor/turelor montane/drumețiilor, decât în cazul în care este specificat. Va recomandăm să va faceți bagajul în mod adecvat pentru fiecare program/tură montană/drumeție, cât mai mic și ușor posibil, astfel se vor evita creearea unor situații neplăcute pentru ambele părți.

Echipament

Având în vedere că programele/turele montane/drumețiile se vor desfășura în natură, pe poteci marcate sau nemarcate, trebuie să aveți în vedere că veți fi nevoieti să mergeți prin noroi, pământ ud, și ocazional pe zăpadă. Starea potecilor poate varia considerabil pe parcursul unui program/tură montană/drumeție, unele fiind în stare bună, fiind largi, bine întreținute și care urmează un parcurs ușor pentru cel care le străbate. Altele, în special cele din zilele cu nivel de dificultate de la mediu în sus, sînt poteci ce pot traversa zone mai puțîn umblate, zone in care fără o persoană însoțitoare capabilă puteți pierde potecă.

Rețineți vă rog că veți petrece între 5 și 10 ore în fiecare zi mergând în zone montane, în care vremea este câteodată greu de prognozat. Din aceste considerente dacă nu aveți la voi echipamentul necesar, liderul grupului / ghidul montan vă poate exclude din program fără a vi se returna plata făcută.

Fiind corespunzător echipați veți avea garanția că și în caz de vreme mai puțîn bună, programele/turele montane/drumețiile vor fi o experiență plăcută.

Pentru orice fel de întrebări legate de echipamentul necesar vă rugăm să ne contactați.

Pregătire fizică

Pentru a efectua majoritatea programele/turele montane/drumețiilor trebuie să aveți dorința necesară, pregătirea fizică, și nu în ultimul rând pregătirea psihică. Dacă nu sunteti familiar cu tehnicile de mers pe munte, lederul de grup/ghidul montan, vă va oferi suportul necesar. Dacă aveți dubii despre condiția dumneavostră fizică vă rog să vă consultați medicul înainte de a participa la programele/turele montane/drumețiile prezentate pe acest site.

Mâncare

În cazul în care nu asigurăm mâncarea va fi specificat în descrierea turei. Toate mesele de seară se vor servi la cabane sau pensiuni, în funcție de program. Mesele de prânz au în componentă sandwisch-uri, mai ales în zilele de drumeție, pe care clientul. Deasemenea, mesele de seară se vor servi la cabane/pensiuni. Vă rugăm să menționați dacă sunteti vegetarian, sau dacă aveți cerințe speciale vis a vis de conținutul meniului.

Transport

În funcție de programul ales, dar și de numărul de persoane, transportul se va face cu tren, mijloace de transport în comun (autobuze), taxiuri, și microbuze și autoturisme, iar dacă transportul nu este asigurat va fi menționat în descrierea turei.

Surse de apă

În general apă de izvor din munții României este potabilă, dar va recomandăm să aveți cu dvs. pastile de curățare/dezinfectare a apei, pentru a evita orice neplăceri.

Vremea

Câteodată din cauza condițiilor meteorologice, și pentru securitatea dvs. va fi necesară schimbarea parțială sau în întregime a traseului ce urmează a fi parcurs. Aceste schimbări se vor face de comun acord, cu explicarea tuturor variantelor, dar ghidul va fi cel care va lua hotărârea finală.

Fiecare participant la activitățile organizate în cadrul S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.  este obligat să citească, să ia la cunoștiință să fie de acord și să semneze formularul de înscriere în care sunt menționate condițiile impuse de noi pentru participare.